Podmínky montáže zdarma

Všeobecně

Ceny výrobků...

 • hydromasážních van se systémy - BASIC / JOY / RELAX
 • parních boxů řady ROLTECHNIK jmenovitě typu - DLS / LLR

...zahrnují montáž od ROLTECHNIK s.r.o. (ceny všech ostatních výrobků jsou uvedeny bez montáže).

pozn.: Montáž zdarma se nevztahuje na výprodejové zboží.

Tato montáž zahrnuje instalaci zástěny (hm boxu), u van a boxů připojení odpadu, přívodů teplé a studené vody a test funkčnosti - nezahrnuje však spotřebovaný materiál na montáž, který není součástí výrobku (tzn. rohové ventily a flexibilní tlakové hadice pro dopojení, silikon, atd...).

Montáž nezahrnuje dopravní náklady autorizované montážní firmy.

Součástí montáže není pevné zapojení na elektrickou síť. Pro trvalé zapojení je nutné provedení výchozí elektro revize dle ČSN 331500 a ČSN EN 332000-6-61 ed.2 (IEC 364-6-61/A2).

Montáž zdarma platí pro výrobky zakoupené v České republice. Nárok na montáž zdarma lze uplatnit pouze na území České republiky.

Podmínky pro montáž zdarma

Pro montáž boxu musí být přístup kolem boxu 60 cm, pokud toto není umožněno je možné box sestavit na takovém místě, kde to prostor dovoluje. Pokud toto není možné, nebo zákazník tuto variantu odmítne, ztrácí nárok na montáž zdarma.

Musí být dodržena stavební připravenost dle pokynů výrobce. Pokud tomu tak není ztrácí zákazník nárok na montáž zdarma (platí i pro vany).

V případě, že servisní technik vyhodnotí situaci tak, že na daném místě není možné montáž provést - zaniká nárok na montáž zdarma.

V žádném případě nelze požadovat na místě instalace konstrukční zásahy do výrobku.

Montáž výrobku proběhne do 30ti dnů od písemné objednávky na e-mail: servis@roltechnik.cz.

V případě, že zákazník nebude schopen zajistit podmínky pro montáž v této době, ztrácí nárok na montáž zdarma.

Po uplynutí této doby lze montáž opakovaně objednat za finanční úhradu, dle platného ceníku montážních prací ROLTECHNIK s.r.o.

Výrobek musí být instalován, takovým způsobem, aby byl volně odsunutelný do prostoru a to minimálně v jednom směru. Dále musí být zajištěn přístup ze zadní strany výrobku (toto platí pro hydromasážní a parní boxy). Není možná mimoúrovňová instalace, zazdívání, silikonování k pevným plochám, a pod. Pokud tato podmínka nebude dodržena ztrácí zákazník nárok na opravu výrobku v rámci reklamačního řízení.

Bezplatná instalace zahrnuje

 • vybalení vany / boxu z transportního balení
 • kontrola neporušenosti vany / boxu
 • osazení vany / instalaci boxu na místo montáže
 • napojení vany / boxu na odpad
 • připojení vany / boxu na rozvody vody / na systém s dezinfekcí nebo napouštění přepadem
 • napuštění, kontrola těsnosti spojů a funkce vany
 • konečné osazení čelních krycích panelů
 • potvrzení záručního listu a odevzdání hydromasážní vany / parního boxu zákazníkovi

Bezplatná instalace nazahrnuje

 • dopravu výrobku na místo instalace - hydromasážní vana příp. parní box musí být již na místě určeném k instalaci
 • spotřebovaný materiál na montáž, který není součástí výrobku (rohové ventily. flexibilní tlakové hadice, silikon, atd...)
 • práce, které nejsou spojené s montáží vany (vrtání otvorů pro baterii, montážní otvory, instalaci větracích mřížek, instalaci madla, instalaci sifonu s napouštěním přes přepad, atd ...)
 • zatmelení vany v místě styku se stěnou
 • pevné zapojení na elektrickou síť a vystavení výchozí elektro revize