Sadzobník servisných prác

Ceny montáží výrobkov zo sortimentu ROLTECHNIK s.r.o.

SAZBA ZA MONTÁŽ PRODUKTOV RADY ROLTECHNIK

Program WALK IN LINE                                                              139,20 €  (bez montáže vaničky)

Program AMBIENT LINE                                                             139,20 €  (bez montáže vaničky)

Program HITECH LINE, KINEDOOR LINE                                 139,20 €

Program ELEGANT LINE, TOWER LINE                                    121,92 €  (dvere do niky 92,40 €)

Program EXCLUSIVE, PROXIMA, LEGA a CLASSIC LINE           73,44 €

Montáž a oživení HM vane                                                        139,20 €

Hydromasážny panel                                                                    48,48 €

Hydromasážny box s vyvíjačom pary                                      171,60 €

Hydromasážny box bez vyvíjača pary                                     146,40 €

Vaňa vr. čelného panelu                                                              67,20 €

Vaňová zástena                                                                              48,48 €

Cena za montáž bočné steny je vždy 50% z ceny montáže sprchovacieho kúta

SAZBA ZA MONTÁŽ PRODUKTOV RADY SANIPRO

Sprchovací kút - bezrámové prevedenie                                   98,64 €

Sprchovací kút - rámové prevedenie                                         48,48 €

Hydromasážny panel                                                                    48,48 €

Hydromasážny box bez parného vyvíjača                               139,20 €

Parny box                                                                                         147,- €

Montáž a oživenie HM vane                                                         97,92 €

SADZBA ZA MONTÁŽ VANIČIEK

Montáž samonosné vaničky                                                            72,- €

Montáž vaničky na podmurovanie                                            121,20 €

Montáž vaničky na montážne nožičky „model M“                       72,- €

SADZBA ZA VÝMENU VANIČIEK

Výmena vaničky pri sprchovej zástene                                       98,64 €

Výmena vaničky pri HM boxe bez parného vyvíjača              141,60 €

Výmena vaničky pri HB boxe - 

 s parným vyvíjačom ROLTECHNIK/Sanipro                               171,- €

Ostatné

CESTOVNÉ NÁKLADY

OSOBNÝ automobil                                                                     0,34 €/km

SADZBA ZA (NE)ZÁRUČNÚ OPRAVU, NASTAVENIE, ZAMERANIE

Hodinová sadzba                                                                                 9,- €

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - NIE SÚ ZAHRNUTÉ V CENÁCH MONTÁŽE

Použitý materiál                                                                   predajná cena

Náhradné diely                                                               podľa cenníka ND

Uvedené ceny sú s DPH
platnost od 1.2.2013